Posterlounge   Künstler   Matsumoto Hoji   Leinwandbild Meika Gafu - Grumpy Toad I